NABOKE TV


  K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó  

Tisztelt NABOKE Rendes Tag!

Tisztelettel Meghívom
a Nagyothallók és Barátaik Országos Körű
Egyesülete Közgyűlésére


A Közgyűlés kezdési időpontja:
2016. január 09. szombat 15:00 óra
A Közgyűlés helyszíne:
Aranytíz Kultúrház, 1051 Budapest, Arany János u. 10.

A Közgyűlés napirendi pontjai:
1.) 2015. évi mérleg, közhasznúsági jelentés és beszámoló
2.) A Székesfehérvári Törvényszék 20.Pk.60.030/2012/28. számú végzésében jelzett, az Alapszabály 10. pontjának hiányossága pótlása, ellentmondás kiküszöbölése.

A tagok figyelmét előre felhívom az alábbiakra:
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 15:30 órakor új Közgyűlést tűzök ki, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlésen érdemben csak az a tag vehet részt (szavazás, hozzászólás, stb.), aki a Közgyűlés előtt a 2016. évi tagdíját rendezte, amire a Közgyűlés előtt lehetőséget is adunk.

Megjelenésére számítunk!

Tisztelettel: Dr. Hendrik István elnök s.k.
Gárdony, 2015. december 29.

 

Tisztelt NABOKE Rendes, Tiszteletbeli Tagok, Családtagjaik, Barátok!
 

Tisztelettel Meghívjuk Önöket a
Nagyothallók és Barátaik Országos Körű Egyesülete
2016. évi Pót Szilveszteri Közös Összejövetelére

Az esemény időpontja:
2016. január 09. szombat 17:00 órától - 20:00 óráig
Az esemény helyszíne:
Aranytíz Kultúrház, 1051 Budapest, Arany János u. 10.

Vidám összejövetel, közös beszélgetések. Finomságokat
(sütemény, szendvics, stb.), illetve üdítőket, pezsgőt
a rendezvényünkre egyénileg lehet hozni.


AZ IDEI 2016. ESZTENDŐRE
REMÉNYEINKET BETELJESÍTŐ
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK !

 

Helli Zsolt Dr. Hendrik István Kató Sándor
alelnök elnök elnökségi tag
  2016. január 03.  
 

 

ÉVZÁRÓ
BANKETT


Kék Tó Étterem, Gárdony
2015. december 05.

Adó 1% támogatás
a NABOKE-nak

Adó 1%-hoz adószám:
18288528-1-07

Kérjük kísérje figyelemmel jótékonysági segítő, közösségi tevékenységünket! Támogatását, segítségét, önkéntes és önzetlen együttműködését hálás szívvel köszönjük!

Számlaszám (OTP):
11736006-20395607

 
F E L H Í V Á SA tagdíjbefizetés határideje:

2015. február 15.

A tagdíj befizethető
az ügyfélfogadáson,
a programjainkon.

 

Egyéb tagfelvételi, stb.
információ:

 

 

 

A Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete (NABOKE) bemutatkozása
Jogerős bejegyzés: Székesfehérvári Törvényszék 2799. sorszám (Pk. 60.030/2012/3.sz.) / 2012.05.15.

 A NABOKE székhelye: Fehérvári Civil Központ (FCK),
                  8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.
E-mail:                         naboke@freemail.hu
SMS:                         +36-30-3766262
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. : 11736006-20395607
IBAN: HU23 1173 6006 2039 5607 0000 0000
BIC(SWIFT)-kód: OTPVHUHB
Devizanem: HUF
Adószám:   18288528-1-07
 

Célunk a hallássérültek életminősége javítása, kiemelt tekintettel a nagyothallókra 

Célcsoport bemutatása

 Hallássérültek – hallásállapotuk mértéke szerint nagyothallók és siketek - az egyik, vagy mindkét oldali hallószervük valamelyik részének veleszületett vagy szerzett sérülése következtében csökkent, vagy teljes mértékben elvesztett hallásteljesítménnyel rendelkeznek, ami hátrányosan érinti a mindennapi életüket.

 A nagyothallók hallásküszöb értéke mindkét fülön 30-80 dB közötti. A hallásjavító készülékek használatával a csökkent hallásteljesítményük részben korrigálható. Beszéd/szöveg útján kommunikálnak és ebben segítséget nyújthatnak a feliratozások, illetve az írótolmács közreműködése.

A siketek hallásküszöb értéke mindkét fülön 80dB felett van, nem rendelkeznek hasznosítható hallásmaradvánnyal. Őket a jelnyelv segíti az önkifejezésben, egymás közötti kommunikációjukban. A halló emberekkel való kommunikációjukban jelnyelvi tolmács segítségére szorulnak.

A decibel (dB) a hangosság/hangerő mértékegysége. Az emberek 0 (hallásküszöb) és 140 (fájdalmas hangerő) decibel között hallják a hangokat. A hallásküszöb az egyén által észlelt leggyengébb hangerő dB-ben.

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS - Fogyatékossággal élők / © Központi Statisztikai Hivatal, 2014 

Nagyothalló 63 014 fő - siket 8 571 fő

 

Siketvak (látás- és hallássérült) 3 262, beszédhibás 14 528, beszédfogyatékos 10 913.

Önkéntes bevalláson alapuló adatok, Magyarországon a népesség 10%-át tekintik hallássérültnek.

 

A Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete célkitűzése

A nagyothallók száma több, mint hétszerese a siketekének, ugyanakkor érdekvédelmük gyenge. A dominánsan megjelenő siket-érdekvédelem elnyomja és meghamisítja a nagyothallók valós igényeit. Például a nagyothallók számára nem a jelnyelv jelent kommunikációs akadálymentesítést, hanem a hallást, beszédértést javító eszközök, rendszerek, képzések és szolgál tatások, mint pl. hallásjavító készülékek, az indukciós hurkok, feliratozás, beszédfelismerő-szövegező rendszerek,  írótolmács-szolgálat, a szájról olvasási és helyes beszédképző tanfolyamok. 

A Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete (NABOKE) tevékenységével - a siketek érdekei tiszteletben tartása mellett - a nagyothallók hátrányait IS szeretné csökkenteni. Meg kívánjuk szüntetni a hallássérült egyének társadalmi elszigeteltségét, a sorstársakat az alkalmas közösségünkbe bevonni. Javítani szeretnénk a hallássérültek megfelelő információkhoz, kommunikációs akadálylebontásra alkalmas eszközökhöz és módszerekhez, a nyomtatott, elektronikus és a műsorszórási médiákban róluk szóló tartalmi hírekhez, műsorokhoz, munkához, megfelelő foglalkoztatási körülményekhez, anyagi javakhoz és szolgáltatásokhoz, gyógyításhoz, egészséges életvitelhez, közösségi- kulturális- és sportprogramokhoz, sportolási lehetőségekhez, stb. való hozzáférhetőségén,  pár- és társkeresési gondjaikon segíteni.

Szervezeti felépítés

 

Elnök:

Dr. Hendrik István

siket hallásállapotú, hallókészülékkel beszéd- és szöveg által kommunikál

Alelnök:

Helli Zsolt

siket hallásállapotú, hallókészülékkel beszéd-, szöveg és jelnyelv által kommunikál

Elnökségi tag:

Kató Sándor

siket hallásállapotú, CI-készülékkel beszéd-, szöveg és jelnyelv által kommunikál

CRPD-referens:

Hovanec Imre

siket hallásállapotú, hallókészülékkel beszéd-, szöveg és jelnyelv által kommunikál

Közösségi referens:

Hegedűs Péter

nagyothalló, hallókészülékkel beszéd- és szöveg által kommunikál

 

Tagságunk: nagyothallók, CI-sek, siketek, hallók, 51 fő. Egyesületünk befogadó, a hallássérültek világa iránt érdeklődő halló embereket is szeretettel várjuk tagjaink köré, illetve a programjainkra.

 

Tiszteletbeli tagjaink

 

Dr. Gedővári Imre (1951-2014)

posztumusz, kardvívó olimpiai- és világbajnok

Göncz Árpád (1922-2015)

(volt) köztársasági elnök

Gyimesi Kornél

Nemzedékek Háza, Gárdony – segítő technikus

Uzonyi András

vezető koordinátor – OTONET Kft.

 

Önkénteseink is segítik, pártoló tagsággal támogatni lehet az egyesületünk működését.

 

Adó 1%-támogatáshoz adószám: 18288528-1-07

Kérjük kísérje figyelemmel jótékonysági segítő, közösségi tevékenységünket! Támogatását, segítségét, önkéntes és önzetlen együttműködését hálás szívvel köszönjük!

Adomány: számlaszám (OTP): 11736006-20395607

 

Eddigi eredményeink 1.

Saját honlapot működtetünk: www.naboke.hu

Alkalmi ügyfélszolgálat Budapesten és Székesfehérváron.

Tagsági igazolvány – kedvezmények

Tagságunk részére fényképes, - biztonsági elemekkel is ellátott - plasztikkártya alapú tagsági igazolványt biztosítunk, amellyel - partnereinkkel együttműködési megállapodásokban szabályozott - szolgáltatói- és áruvásárlási kedvezményeket is igénybe vehetnek.

Egyre több együttműködési partneri megállapodásunk van hazai cégekkel, intézményekkel, hallássérülteket szolgáltatókkal és testvéregyesületekkel.

Hazai civil együttműködés
MHE (Magyar Hallássérültek Egyesületei – 2013. évtől) – a magyarországi hallássérültek kisebb egyesületei közötti összefogás céljából kölcsönös civil partnerségi együttműködés a Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete (NABOKE) kezdeményezésére. Tagjai jelenleg:

Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete (HARKE)

Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete (HMHE)

Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete (NABOKE)

Nemzetközi kapcsolataink
A Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete 2012. évtől

az EFHOH (European Federation of Hard of Hearing People - Nagyothallók Európai Szövetsége)

és az IFHOH (International Federation of Hard of Hearing People - Nagyothallók Nemzetközi Szövetsége) rendes tagja.

Sikeres adományozás: A hallássérültek életvitelét segítő eszközökhöz juttatás programunkban. Siket családnak, ahol kisbaba született 300eFt értékű babasírás-jelzővel kombinált jelzőberendezést adtunk végleges használatba a REHAB Kft. jóvoltából (2014.)

Sikeres programok

 A REHAB Centrum Kft., illetve jogutódja az OTONET Kft. szakmai partnerünkkel együttműködve - a tagjaink és érdeklődők számára évente több alkalommal – szakmai tanácsadással egybekötött – ingyenes hallásvizsgálatokat, tájékoztatókat, hallókészülékekhez kedvezményes kiegészítő-tisztító szerek és elemvásárt szerveztünk.

VelenceSounDeaFest2015 - Hallássérültek Nyári Találkozója – sikeres megrendezése Gárdonyban,

a Nemzedékek Házában 2015. augusztus 15-én.

Éves szinten rengeteg közösségi, közösségerősítő és érzékenyítő program megvalósítása:

- hazai és külföldi kirándulások, túrák;

- évente bográcsozás Csókakőn,

- kiemelkedő sikeres Szakmai Konferencia szervezése és lebonyolítása 2012-ben Székesfehérváron

  a hallássérülteket érintő témakörökben (hallókészülék-ellátás, foglalkoztatás, kommunikációs

  területek, stb.)

- Jótékonysági Koncert 2013-ban Székesfehérváron;

- Dr. Gedővári Imre Emléknap megtartása minden év március közepén szombati napon;

- közösségi fórumok, rendszeres klubdélutánok;

- szabadidős sportprogramok (sakkversenyek, kispályás foci, vitorlázás, bowling, stb.)

- kulturális eseményeken részt vétel;

- Civil Napokon aktív részt vétel;

- Pótszilveszteri Buli, Farsang, NABOKE Születésnap, Nyári Találkozó, Évzáró Bankett

   megrendezése minden évben;

Terveink

1) Stabil működés, saját állandó egyesületi iroda ügyviteli alkalmazottal:

- a hallássérült – telefonálni nem tudó – elnök tevékenységének segítése,

- a tagság felé és működéssel kapcsolatos szolgáltatások,

- az egyesület dokumentációinak, tárgyainak (iratok, emlékek, stb.) alkalmas hely,

- Nagyothallók Történeti Emléktára elhelyezése (régi hallókészülékek, segédeszközök, fényképek,

  dokumentumok, újságok, stb.)

2) Érdekvédelem és szakmai fejlesztés

- elsősorban nagyothallók érdekvédelme,

- a hallókészülék- és segédeszköz-ellátással kapcsolatos problémák csökkentése, megszűntetése;

- alkalmas kommunikációs akadálymentesítés: írótolmácsok, megfelelő beszédfelismerő-

  rendszerek, feliratozások, indukciós-hurkok, kommunikációs eszközök fejlesztési irányai,

  a közlekedés, egészségügyi ellátás, oktatás, banki folyamatok, stb. terén segítő alkalmazások;

- foglalkoztatás terén erősebb esélyteremtés,

- hozzáférhetőség a kultúrához, sporthoz, stb.

- a társadalmi elszigeteltség elleni küzdelem;

3) Kedvtelési sportcsapatok működtetése továbbfejlesztése

- bowling, vitorlás, tenisz, természetjáró túra, foci

- saját logóval ellátott sportmezekben - NABOKE DelfinekNABOKE DOLPHINS Sport Team 

- hazai és más nemzetek sorstársi szervezetei közötti sporttalálkozók szervezése

4) NABOKE MÉDIA

- filmes-csoport (NABOKE Film), nyomtatott (Fülbemászó Hírek – bejegyzett sajtótermék;

   NABOKE Hírlevél – belső egyesületi)- és elektronikus (www.naboke.hu-n) sajtó működtetése;

- célok: hallássérültekkel kapcsolatos hazai- és nemzetközi filmes fesztiválokon részt vétel;

   hazai szinten növelni a hallássérültekről szóló tartalmi műsorokat a film- és a televíziózás terén;

- a média területén hallássérültek színvonalas és igényszerű informálása, a hallók felé megfelelő

   érzékenyítés, a társadalom helyes szemléletformálása a hallássérültek, de főleg a háttérbe szorított

   nagyothallók vonatkozásában

- a „befogadó” televíziók számára (kisebb városi-körzeti-regionális és nagy országos) színvonalas

   és reális képet nyújtó hallássérültek világáról szóló tartalmi műsorok gyártása

- NAGYOTHALLÓK ÉVKÖNYVE rendszeres kiadása

5) Színvonalas – rendszeres és egyedi - közösségi programok, események

- Nagyothallók Nyári Nemzetközi Találkozója szervezése és megrendezése minden évben;

- Dr. Gedővári Imre Emléknap szervezése és megrendezése minden évben;

- Pótszilveszteri Buli, Farsang, NABOKE Születésnap, BográcsPatry, Évzáró Bankett

   megrendezése, Civil Napon részt vétel minden évben;

- hazai- és külföldi túrák, kirándulások, szabadidős sportprogramok;

- Klubdélután havonta egyszer, fórumok

- Szakmai konferenciák szervezése, rendezése;

- csereprogramok, látogatások hazai – és más nemzeti sorstársi szervezetek között;

 

Terveink megvalósításához valós és hatékony támogatásra van szükségünk.

 

Székesfehérvár, 2016. január 14.

 

Dr. Hendrik István elnök

 

Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete (NABOKE) - WEB: www.naboke.hu – E-mail: naboke@freemail.hu – SMS: +36-30-376-6262

 
 

Fogyatékossággal élők

© Központi Statisztikai Hivatal, 2014

 

 


 


Copyright © 2012 NABOKE. All rights reserved.
Kapcsolat: E-mail/ naboke@freemail.hu - SMS/ +36 30 376-6262

free credit report debt consolidation loan mortage calculator debt consolidation free credit reports bankrupcy interest rates